Social.

Președintele are obligația să se asigure că toți cetățenii statului au acces egal la oportunități care să le permită participarea deplină la viața socială, la educație, pe piața forței de muncă sau să beneficieze de servicii publice. Șansa noastră la dezvoltare este aceea ca orice cetățean român, indiferent de vârstă, mediul de rezidență, situația socio-economică, apartenența etnică sau rasială, să aibă acces la servicii de bază de calitate și dreptul neîngrădit de a participa la viața socială, economică și politică.

În mandatul meu, voi uza de prerogativele constituționale ale Președintelui pentru a da direcții strategice în ceea ce privește eliminarea sau compensarea barierelor de acces pentru persoanele expuse tuturor riscurilor de excluziune socială, voi promova în mod activ echilibrarea relațiilor de gen și familia, prin solidaritatea între generații.
Oprirea taxării sărăciei

Această măsură va fi o prioritate abordată din perspectivă economică, dar cu un impact semnificativ la nivel social, întrucât urmărește activarea persoanelor vulnerabile și încadrarea lor în muncă, lucru care se va realiza prin eliminarea taxării pe salariul minim pe economie.

Eliminarea barierelor de acces și asigurarea serviciilor de bază pentru toți cetățenii României

În România există un număr foarte mare de persoane care sunt expuse sărăciei, lipsei de acces la infrastructură de bază - străzi asfaltate, apă curentă, canalizare, la educație, servicii medicale etc. Președintele trebuie să fie garantul asigurării oportunităților egale pentru toți cetățenii României, indiferent de mediul de rezidență, etnie, dizabilitate, de acces la serviciile primare, la educație, sănătate, piața muncii.

Echilibrarea relațiilor de gen

Angajamentul meu este acela de a integra principiul egalității de gen în toate activitățile specifice Administrației Prezidențiale. Voi sprijini, de asemenea, măsuri care privesc echilibrul între viața privată și carieră și remunerarea pe bază de competență.

Promovarea familiei prin solidaritatea între generații

Voi susține dreptul părinților la o viață normală (pensie, acces la servicii), reducerea presiunii sociale și financiare asupra generației active care are în prezent în grijă două generații: copiii și părinții, mulți dintre pensionari trăind la limita sau sub pragul sărăciei.